fbpx

חוות דעת התיישבות בקיבוצים ומושבים

מלי קדוש – מוסמכת האגודה לגרפולוגיה מדעית ישראל וחברה בארגון בודקי זיופים בארה”ב NADE=National Association of Document Examiners

גרפולוגיה ככלי אבחון להתיישבות בקיבוצים ומושבים

הליך הבדיקה מבוצע באמצעות מבחן גרפולוגי אותו מבצע המכון לשני בני הזוג, תוך התייחסות פרטנית לאופי היישוב הקהילתי, ייחודיות הקהילה וצפי התאמת המועמדים.
משפחות הרוצות להצטרף ליישוב קהילתי מתבקשות למלא טפסים גרפולוגים הכוללים בדיקת שני כתבי יד שלהם, מבדק מספרים ומבדק ציורים – טפסים אותם ניתן להוריד מאתר האינטרנט.

עמדת בית המשפט העליון לגבי חוות דעת להתיישבות

במשך כעשור התנהלו בבהמ”ש הליכים בהם נטען כי הדרישה של קיבוצים מושבים ויישובים קהילתיים לחייב אנשים לעבור בדיקה כלשהי שתקבע האם הם יתקבלו או לא להתיישבות היא דרישה לא חוקתית. השאלה הגיעה לפתחו של בג”ץ 11/4122 ,1122122 סבח נ’ הכנסת בעניין חוקתיות חוק ועדות הקבלה
בדעת רוב פסק בג”ץ כי אין מקום לדון בחוקתיות החוק המאפשר ליישובים קטנים להתנות את צירופם של תושבים באישור ועדת קבלה, בטרם נבחן יישומו בפועל ובכך הכשיר למעשה את האפשרות להיעזר בבחינת המועמדים המיועדים להתיישבות.
בהקשר זה ציין הנשיא לשעבר גרוניס, כי הטיעון המרכזי בעתירות הוא כי הסעיפים הכלולים בחוק, המאפשרים דחיית מועמד בשל אי התאמה לחיים קהילתיים או למרקם החברתי-תרבותי של הישוב, יהוו כסות להפליה בפועל. לדעת הנשיא לשעבר ,קריאה בלבד של לשון החוק אינה תומכת במסקנה זו, שהרי החוק כולל סעיף מפורש האוסר הפלייה. לפיכך, הוכחה של מנגנון מוסווה של הפלייה תהיה אפשרית רק לאחר יישומו של החוק. גרוניס הבהיר, כי לא ניתן לשלול את האפשרות כי תיתכן הפלייה מוסווית בפועל בעתיד. זאת ועוד, לדעת הנשיא לא מתקיים אינטרס ציבורי כלשהו המצדיק את בירור העתירות לפני שהבשילו. מטעמים אלה סבר הנשיא, כי יש לדחות את העתירות בשל כך שאינן “בשלות” להכרעה בשלב זה של ההתדיינות החוקתית.
חוק ועדות הקבלה מאפשר לישובים קטנים בנגב או בגליל, הממוקמים על אדמות מדינה, להתנות את צירופם של תושבים חדשים לישוב באישור של ועדת הקבלה. ועדה זו מורכבת, בין היתר, מנציגי אותו ישוב. החוק קובע רשימת עילות בגינן רשאית הוועדה לסרב לקבל מועמד לישוב ובהן, כי המועמד אינו מתאים לחיי חברה בקהילה או כי ישנו חוסר התאמה של המועמד למרקם החברתי-תרבותי של הישוב הקהילתי. עוד קובע החוק, כי אסור לוועדת הקבלה לדחות מועמד מטעמי גזע, דת, מין, לאום, מוגבלות, מעמד אישי, גיל, הורות, נטייה מינית, ארץ מוצא, השקפה או השתייכות מפלגתית-פוליטית. בדעת רוב הנשיא גרוניס נטען שהבעיה עדין לא הבשילה כדי שבג”צ יאסור שימוש בוועדות קבלה ומבחנים.
ועדות הקבלה עומדות בפתח היישובים הקהילתיים בנגב ובגליל ומופקדות על פתיחת שעריהם בפני מתיישבים חדשים. בכוחן לקבוע כי אדמותיה של המדינה לא תוקצינה לאלו אשר נמצאו בלתי מתאימים להתגורר ביישובים שבשעריהם הן עומדות. על רקע זה הוגשה העתירה שבנדון, שבמרכזה עמדה טענה בדבר הפלייה בהליכי הקבלה ליישובים אלה. השופטים בדעת רוב הכירו בכך שהליך קבלה ליישוב כשלעצמו אינו בבחינת רע מכל רע, ובכוחו, לעתים לסייע בפיתוחה ובשימורה של התיישבות זו או אחרת, בפרט כאשר מאפייניה הייחודיים ממלאים חלק משמעותי מזהותם של בניה ובנותיה. עם זאת, הבהירו השופטים כי במציאות הקיימת בישראל, הגדרה משפטית שיוצרות ועדות הקבלה נעוצה בקרקע שהיא מושא למחלוקות מספר באשר לאופייה ההתיישבותי ובאשר ללגיטימיות ההדרה ממנה לשם שימורו של אופי זה.
מזה כעשור אני עובדת עם מושבים וקיבוצים בבדיקת התאמת מועמדים להתיישבות בקהילה. מביאה איתי ניסיון רב בתחום היכרות עם מגוון החיים בקהילה ועם הצורך לבחור במשפחות המתאימות לקהילה שלכם.

חוות דעת גרפולוגית להתיישבות בקיבוצים ומושבים

חוות דעת גרפולוגית שנערכת לזוג המעוניין להצטרף להתיישבות, בוחנת את סגנון ההתנהלות, צפי להסתגלות והתאמה לחיים קהילה, תוך בדיקת תקשורתם, רמת הדיווח והאמינות כמו גם מחויבות לערכים של הקהילה.
חוות הדעת כוללת:
– מזג אישי
– יציבות רגשית
– יכולת להתמודד עם לחצים וקשיים
– קבלת סמכות ומרות
– יוזמה והחלטיות
– תקשורת בינאישית
– סגנון התגובה
– התייחסות לנושאי יושר אמינות ונאמנות

טופס יצירת קשר

    Call Now Button