fbpx

גרפולוגיה משפטית – מה צריך לדעת עו"ד לגבי בדיקת מסמך ע"י גרפולוג משפטי?

מלי קדוש – מוסמכת האגודה לגרפולוגיה מדעית ישראל וחברה בארגון בודקי זיופים בארה”ב NADE=National Association of Document Examiners

גרפולוגיה משפטית היא תחום בגרפולוגיה שעוסק בבדיקת מסמכים האם הם אותנטיים, בבדיקת חתימות חוזים צוואות ירושות וכד’. הבדיקה של גרפולוג משפטי כוללת השוואה וזיהוי כתב יד וחתימות, גילוי שינויים במסמך כמו מחיקות, כתיבה מעל והסוואת שקעים בדף שנוצרו מלחץ הכתיבה. גרפולוג משפטי קובע את טווח הכתיבה האפשרי של אדם מסויים בכדי לקבוע האם המסמך או תוכנו אותנטיים או עברו זיוף כלשהו. תחום הגרפולוגיה המשפטית עוסק בזיהוי כתב יד, בזיוף חתימות, במסמכים מודפסים, חותמות נוטריוניות, שינוי תיעוד רפואי, מכתבי איום, גרפיטי וזיופים היסטוריים.
תהליך הבדיקה של גרפולוג משפטי כולל בחינה מעמיקה של המסמך הנתון בויכוח תוך שימוש במכשור מיקרוסקופי, בהשוואה למסמכים אותנטיים שהוצגו לגרפולוג משפטי ואין ויכוח לגביהם שהם אכן מסמכים אותנטיים.

כללי זהב לבדיקת אותנטיות כתב יד או מסמך ע"י גרפולוג משפטי:

  • מסמכים מקורים – גרפולוג משפטי יעדיף לבחון את המסמך המקורי על פני בדיקת מסמך מצולם, או מודפס. בדיקת גרפולוג משפטי של חומר מקורי מאפשר בדיקת איפיוני כתב כמו לחץ הכתיבה, איכות הקו, הפרעות בקו שלמעשה לא ניתן לבחון במסמך מצולם.
    הטכנולוגיה עשויה לאפשר למזייפים להגיע לתוצאה טובה ולהקשות על בודק המסמכים ועל גרפולוג משפטי.
  • מסמכים מצולמים – גרפולוג משפטי צריך לבדוק אם לא נעשתה הטעייה ע”י העתקה או החלפת פסקאות במסמך. במקרה בו אין לרשות הגרפולוג המשפטי מסמך מקורי הוא בהחלט יכול לבצע בדיקה גם על מסמך מצולם בהשוואה לדוגמאות חתימה וכתב ידועות.
  • מסמכים סרוקים – עשויים להיות מסמכים שבוצעה עליהם מניפולציה בכדי להסוות את הזיוף.
  • מסמך שהגיע בפקס – לא מומלץ לבחון אותנטיות של מסמך אם הוא מסמך שהועבר בפקס. עם הזמן ככל שהטכנולוגיה משתפרת גם האפשרות לבחון פקס תגדל.
  • אם אין באפשרותך להעביר לגרפולוג משפטי את המסמך המקורי, אפשר לו בנוכחותך לבחון את המסמך וכן אפשר לו לצלם במצלמה או במכונת צילום בכדי שיהיה לו עותק לבדיקה מעמיקה.

דוגמאות להשוואת כתב יד

גרפולוג משפטי זקוק לדוגמות כתב יד להשוואה בכדי לבסס את העמדה אותה יציג בביהמ”ש. לצורך כך יש להעביר לו מסמכים חתומים ומסמכים כתובים בכתב יד שהם תקפים וכאלה שניתן להוכיח שהם אותנטיים.
מהי כמות המסמכים הנדרשת לבדיקת גרפולוג משפטי? הכמות נקבעת ע”פ המקרה הספציפי.
כלל גורף הוא שרצוי להציג לגרפולוג משפטי כמות גדולה של מסמכים להשוואה.
אפשר להשיג מסמכים מחוזים שערך האדם, ביטוחים, טפסים בנקאיים, צוואות, הפקדות בנק, חיובים של כרטיסי אשראי ועוד.
ניתן לפנות אלינו ולקבל 100 רעיונות למסמכים שיכולים להוות מסמכים להשוואה – Mali@w-o-w.co.il
חשוב שהמסמכים שמהווים מבחינת גרפולוג משפטי בסיס לבחינת טווח החתימה יהיו קרובים בתאריך שלהם למסמך הנתון במחלוקת, חשוב שיכילו חומר שאפשר לבחון ולבדוק באמצעות מכשור כמו מצלמה, מיקרוסקופ סורק ומחשב. אם אפשר חשוב שבין המסמכים הנבדקים יהיו גם מסמכים מקורים עם חתימה מקורית של האדם.
ישנם מקרים בהם גרפולוג משפטי יבקש מהאדם לכתוב מספר משפטים מסוימים בתנאים שונים ויצרף גם את כתב היד הזה כחומר להשוואה.
גרפולוג משפטי יבחן את כל החומר אל מול המסמך הנתון במחלוקת ויגבש החלטה האם מדובר בזיוף או לא, כמו גם יכין חוות דעת מומחה לבית המשפט לפי פקודת ראיות (נוסח חדש) תשל”א- 1971
בחלק מהמקרים ביהמ”ש יזמן את הגרפולוג המשפטי כעד מומחה של תביעה או הגנה או כעד מומחה מטעם בית המשפט במקרה של מחלוקת בין המומחים.

עשה ואל תעשה באיסוף דוגמאות כתב להשוואה

עשה – הסתמך על כמות מספקת של חומר לבדיקה, לפחות 10 חתימות להשוואה או חמישה דפים כתובים או מודפסים.
אל תעשה- אל תסתמך על מעט חומר להשוואה שלא מאפשר לגרפולוג משפטי לבחון את טווח הכתיבה של האדם.
עשה- נסה לאסוף לבדיקה דוגמאות מתאימות. אם מדובר בחתימה בעט עדיף להשוות עם חתימה בעט, אם מדובר בהדפסה עדיף להשוות לחומר מודפס אם מדובר במכתב אנונימי חשוב להשיג גם השוואות של כתב יד לפני ואחרי מועד המחלוקת ולא רק חתימה.
אל תעשה – אל תסתמך רק על דוגמאות כתב ששונות מהותית מהמסמך הנתון במחלוקת.
עשה- נסה לאסוף דוגמאות כתב מאותה תקופה פחות או יותר, הבדל של מספר חודשים הוא סביר, הבדל של מספר שנים עלול להיות בעייתי. לעיתים ישנו משבר בריאותי שעשוי להשפיע על כתב יד וחתימה.
אל תעשה – אל תסתמך על דוגמה להשוואה שנכתבה לאחרונה אם המסמך הנתון במחלוקת הוא מסמך שנכתב לפני שנים רבות.
עשה- אסוף מסמכים להשוואה שסביבת הכתיבה דומה לדוגמה השווה צ’קים לצ’קים, חוזים לחוזים וכך הלאה.
אל תעשה- אל תשתמש במסמכים שנכתבו בתנאים לא טבעיים להשוואה. לדוגמה אדם שהורעל או שלקח סמים, לא ניתן להשוות את כתב ידו למסמך שנכתב לא תחת השפעת הסמים.
עשה- בחר גרפולוג משפטי שמציג השכלה וניסיון מקצועי ועשיר בתחום.

טופס יצירת קשר

    Call Now Button